Συνεδρίες


Στην ατομική συνεδρία ο πελάτης εστιάζει σε ζητήματα που τον απασχολούν και με τη βοήθεια του ψυχολόγου εντοπίζει προσωπικές δυσκολίες και εμπλοκές, αλλά και κρυμμένες δυνάμεις του εαυτού του. Μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να τα εκφράζει, καθώς επίσης να διερευνά εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τον απασχολούν. Η σχέση που αναπτύσσεται στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή και την εχεμύθεια.

Θέματα
που οι άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν

 • Προβλήματα στις σχέσεις
 • Κατάθλιψη
 • Κρίσεις πανικού
 • Διαζύγιο
 • Φοβίες
 • Θυμός
 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση


Πολλές φορές επισκέπτεται το γραφείο του ψυχολόγου μία ολόκληρη οικογένεια για να ασχοληθεί με πιθανές δυσκολίες που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της. Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετέχει ολόκληρη η οικογένεια και στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία της, ώστε όλα τα μέλη της να αισθάνονται αγάπη, θαλπωρή και ασφάλεια κατά τη συμβίωσή τους. Η οικογενειακή συνεδρία μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την ατομική.

Θέματα
που οι οικογένειες συχνά αντιμετωπίζουν

 • Προβλήματα γονεών-παιδιών
 • Συζυγικά προβλήματα
 • Διαζύγιο
 • Πένθος από την απώλεια ατόμου της οικογένειας
 • Προβλήματα συνδεόμενα με σωματικές νόσους
 • Χρόνια ασθένεια
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Καταθλιπτική διάθεση μέλους


Η ομαδική συνεδρία βοηθάει το άτομο με πολλαπλούς τρόπους. Τα μέλη της ομάδας έχουν ένα συνεκτικό στοιχείο/ζήτημα που τους απασχολεί. Κατά τη συνάντηση των ομάδων, τα μέλη τους έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να ταυτιστούν, να διαφοροποιηθούν, να αλληλεπιδράσουν.

Θέματα
που συχνά οι ομάδες αντιμετωπίζουν

 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Ομάδες κακοποιημένων γυναικών
 • Εξαρτήσεις


Επιστροφή στην αρχή